Nyheter

Koding for alle!

Kunnskap om hvordan teknologi fungerer vil være nødvending i fremtiden. Koding er på full fart inn i skolen. Ta gjerne kontakt om hvordan din skole kan komme igang.

Skannerløsninger

Gjør alle bøkene tilgjengelig for alle elever.

Det er mange løsninger for å kunne lytte til tekst. Ta kontakt for riktig løsning for ditt barn/elev.

 

Ny adresse

Vi har flyttet. Ny adresse er: Tolpinrudsvingen 4, 3512 Hønefoss.