___________________________________________________________________________________

 

KURS

Koding

Trenger dere hjelp til å komme i gang med koding eller programmering på din skole? Vi holder introduksjonskurs for lærere i hva koding er, hvorfor det er så viktig for fremtiden og hvordan du kan knytte dette opp til fagstoff.  Vi kan også holde kom-i-gang kurs med elever. Ta kontakt for et opplegg tilpasset dere.

 

Gjør all tekst tilgjengelig for alle

Vi er veldig opptatt av inkludering av alle elever. Hvordan kan all tekst gjøres tilgjengelig for alle elever? Verktøy, tips og triks presenteres på en time.

 

 

TJENESTER

Ergonomi:

Kartlegging

Vi gjør ergonomisk kartlegging av kontorarbeidsplasser for de som er opptatt av å forebygge belastningsskader på sine ansatte. Vi går igjennom den enkeltes kontorarbeidsplass, tilpasser eksisterende kontorutstyr best mulig, og lager en rapport med vurderinger av risikoer. 

 

Tilrettelegging

Vi gjør en ergonomisk vurdering/tilrettelegging av en enkelt kontorarbeidsplass. Dette er aktuelt der man ser et akutt behov for en enkelt ansatt som for eksempel er i fare for å bli sykmeldt eller trenger tilrettelegging for å komme tilbake i jobb. Vi tilpasser kontorutstyret og gir en individuell utprøving av ergonomiske løsninger. Vi har god oversikt over hva som finnes av utstyr som kan være avgjørende for å stå i arbeid.