Lexia 4.0 lisensinformasjon

Lexia 4  -  Lisens- og prisinformasjon 

 

Lisenser
Lexia er et program hvor man tilrettelegger trening av språklige ferdigheter i forbindelse med afasi, dysleksi og språklig betingede læringsvansker. Lisenser telles pr. lærer eller logoped som administrerer treningen. Dersom en skole/institusjon har flere pedagoger/logopeder som skal bruke programmet, blir det rimeligere med en skolelisens. En skolelisens gir rett til installasjon på flere pc-er innen èn institusjon på èn bestemt gateadresse. For enkelte steder kan spesialavtaler inngås.

En pedagog får uten ytterligere lisens installere programvaren på en personlig pc i den hensikt å gjøre forberedelser og lignende som har med den yrkesrettede bruken å gjøre. Har brukeren flere ansettelsesforhold, f eks. ved en institusjon og som privatpraktiserende, kan en lisens bare brukes i ansettelsesforholdet til kjøperen.

 

Mini-Lexia
Mini-Lexia kan installeres uten restriksjoner i valgfritt omfang på valgfrie steder innen den profesjonelle brukerens kontroll. Programmet fungerer ikke uten tilpasning som sendes med for eksempel usb-minne eller via e-post. Dette er oppgaver pedagogen velger at det skal jobbes med.

 

Priser
Lexia 4, Enbruker: kr 6500,- + mva

Lexia 4, Enbruker oppgradering til ver 4: kr 3500,- + mva
Lexia 4, Flerbrukerlisens: kr 9900,- + mva
Lexia 4, Oppgradering til flerbrukerlisens: kr 5000,- + mva

 

En årlig vedlikeholdskostnad på kr 1000,- pr lisens vil bli fakturert virksomheten, første gang 12 måneder etter kjøpsdato.

Kjøper må dokumentere at man er berettiget til en oppgradering.

Som kjøper eier man retten til å bruke programmet, men man eier ikke selve programvaren. Den omfattes av de opphavsrettslige reglene som gjelder for dataprogram i Norge og internasjonalt.

Vær oppmerksom på at ved å installere programmet samtykkes det samtidig i en årlig vedlikeholdskostnad på kr 1000,- Dersom man ikke lenger ønsker å bruke Lexia må programmet avinstalleres alle steder det er installert. Vedlikeholdskostnadene gir rett til alle fremtidige oppdateringer innen hovedversjon 4.

 

Lykke til med bruken av Lexia!   

 

Hønefoss, 22. november 2012